Rượu Ba Kích

  Các thành phần chính của rượu ba kích

  • 1kg củ ba kích
  • 5 lít rượu trắng 39 độ trở lên.
  • ngâm trong khoảng 30 đến 90 ngày là có thể sử dụng.
  • Đặt Hàng : 0327-207-207
  Danh mục: