Showing all 5 results

Rượu Dân Tộc được nấu thủ công bởi người dân tộc thiểu số ở miền bắc
Sản phẩm Rượu Dân Tộc thường mang hương vị rất riêng của mỗi dân tộc và vùng miền khác nhau.nhiều loại đã nổi tiếng như Rượu Đông Chí của người dân tộc Cau Lan San Chí, Rượu Bằng Phúc Bắc Kạn hay Rượu Ngô Men Lá Na Hang v.v
Rượu Dân Tộc thường chia làm hai loại men lá và men gạo thông thường.
Men lá thường được lấy từ khoảng 20 loại lá cây thuốc bào chế thành men để ủ Rượu

Men gạo thường làm từ bột gạo chấu sạch và thuốc bắc